České melouny

Přihlásit se Zaregistrovat se
Sponzor Stemelli

Cesnek.cz

Normy EHK OSN FFV-37 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti vodních melounů

Podle norem musí pěstitel plody expedovat celé, zdravé (nesmí být napadeny houbovými chorobami ani poškozeny tak, že by byly ke spotřebě nevhodné), čisté (bez veškerých viditelných cizorodých látek), v podstatě bez škůdců a bez poškození způsobeného škůdci, musí být pevné konzistence a nedělené, bez nadměrné povrchové vlhkosti a bez cizorodých zápachů a chutí. Vodní melouny musí být navíc vyvinuté tak, aby vydržely manipulaci a přepravu a mohly být doručeny do místa určení v uspokojivém stavu. Plody však musí být zároveň vyvinuty tak, aby barva a chuť dužiny odpovídala dostatečné zralosti. Tento požadavek je splněn, když refraktonická hodnota dužiny, měřená v místě největšího příčného průměru plodu, dosahuje minimálně 8°Brix. Plody vodních melounů se řadí do dvou tříd. Do třídy I. řadíme ty plody, které jsou dobré jakosti, jsou typické pro daný druh nebo odrůdu. Nedojde – li k narušení celkového vzhledu produktu, jakosti ani skladovatelnosti, tolerují se v této třídě tyto drobné vady: • malé vady tvaru, • mírná vada zbarvení slupky - za vadu se nepovažuje světlé zbarvení slupky vodního melounu v místě, kde se plod v období růstu dotýkal země, • malé zaschlé povrchové praskliny, • mírné poškození slupky způsobené odřením nebo manipulací, jehož celková zasažená plocha nesmí přesáhnout jednu šestnáctinu povrchu plodu. U I. třídy je dovolena celková odchylka 10 % počtu nebo hmotnosti vodních melounů, které neodpovídají požadavkům pro tuto jakostní třídu, avšak které odpovídají požadavkům stanoveným pro třídu II, nebo, výjimečně, které splňují podmínky pro odchylku této třídy. Hmotnostní odchylka může být nalezena též u 10 % plodů, ovšem hmotnost plodu nesmí být v žádném případě nižší než 800 g. Do třídy II. můžeme řadit plody, které sice nelze zařadit do třídy I., ale splňují dané požadavky. Pokud jsou zachovány základní vlastnosti, co se týče jakosti, skladovatelnosti a obchodní úpravy, tolerovat se mohou tyto vady: • vady tvaru, • vady zbarvení slupky - za vadu se nepovažuje světlé zbarvení slupky vodního melounu v místě, kde se plod v období růstu dotýkal země, • zaschlé povrchové praskliny, • poškození slupky způsobené odřením, manipulací, poškození škůdci či chorobami, jehož celková zasažená plocha nesmí přesáhnout jednu osminu povrchu plodu, • lehké otlaky. Je dovolena celková odchylka 10% počtu nebo hmotnosti vodních melounů, které neodpovídají požadavkům této jakostní třídy ani minimálním požadavkům, s výjimkou produktů napadených hnilobou nebo s jakýmkoli jiným poškozením, které je činí nevhodnými ke spotřebě. Hmotnostní odchylka může být nalezena též u 10% plodů, ovšem hmotnost plodu nesmí v žádném případě být nižší než 800 g. Velikost plodů se stanovuje podle hmotnosti na kus. Ta nesmí být nižší, než 1kg. V balení by neměl být rozdíl mezi největším a nejmenším plodem větší než 2 kg. Pokud hmotnost nejmenšího plodu přesahuje 6 kg, může být rozdíl v balení mezi největším a nejmenším plodem až 3,5 kg. Tato hmotnostní vyrovnanost není nutná u volně ložených plodů.

Tento článek 21. 2. 2011 přidal uživatel Vašek.

Zpět na seznam článků

© 2023 Václav Kozák (O autorovi)