České melouny

Přihlásit se Zaregistrovat se
Sponzor Stemelli

Cesnek.cz

Výber podnože pre štepenie

</br> Tento článok neni získaný skúsenosťami, no myslím, že môže pomôcť pri výbere vhodnej podnože. Jedná sa o voľný preklad, resp. výcuc zo zdroja uvedeného v závere. </br></br> <u><b>Výber podnoží</b></u> </br></br> Vodový melón, cukrový melón a uhorka, môžu byť štepené na medzidruhovú hybridnú tekvicu (Cucurbita maxima x Cucurbita moschata), indickú uhorku (kalabasu) (Lagenaria siceraria), tekvicu figolistú (Cucurbita ficifolia), alebo na iný cukrový melón (Cucumis melo, alebo divé druhy a pod.). Keďže podnož má vplyv na vývin naštepenej rastliny a aj na kvalitu plodov, môže napomôcť pred výberom najvhodnejšej podnože stručný prehľad vlastností. </br> Vodový melón môže byť štepený na tekvicu, indickú uhorku (kalabasu), alebo iné už vymenované druhy podnoží. Niektoré medzidruhové hybridné podnože majú okrem odolnosti k chorobám aj toleranciu k miernemu chladu. Môžu mať intenzívny rast a oneskorené opelenie, či oplodnenie, čo môže niekedy vyústiť do nižšieho obsahu cukru v plodoch. Indická uhorka (kalabasa), má ako podnož toleranciu voči miernemu chladu a menší vzrast, ako tekvicové podnože, s minimálnym ovplyvnením kvality plodov, či kvitnutia. </br> Cukrové melóny je najvhodnejšie štepiť na medzidruhové tekvicové podnože, no môžu byť štepené aj na iný cukrový melón. Pokiaľ je použitý ako podnož iný cukrový melón, je ťažšie rozoznať vyrastajúci výhon z podnože od naštepeného, lebo sú si veľmi podobné. </br> Uhorky je možné štepiť na medzidruhovú, alebo figolistú tekvicu. V japonsku býva uhorkám vyberaná podnož na základe ovplyvnenia kvality plodov. Niektoré totiž znižujú prenikanie kremíka cez pokožku plodov, či kvetov a tým zvyšujú kvalitu plodov. Niektoré z podnoží bývajú viac tolerantné voči miernemu chladu ako iné. </br></br> Výber vhodnej podnože môže byť ovplyvnený vhodnosťou ku štepenej rastline, tlakom chorôb, alebo klimatickými podmienkami. Pokiaľ je to možné, je vhodné si otestovať vhodnosť podnoží na malej vzorke a až potom ju použiť vo väčšom merítku. </br> </br> <u>Zdroj:</u> </br> http://cals.arizona.edu/grafting/howto/cucurbits/selecting_cucurbit_rootstocks

Tento článek 20. 3. 2011 přidal uživatel jujto.

Zpět na seznam článků

© 2023 Václav Kozák (O autorovi)