České melouny

Přihlásit se Zaregistrovat se
Sponzor Stemelli

Cesnek.cz

Aktuality

Kvalitní roubované sazenice melounů je už nyní možné objednat. Rozesílány budou v polovině května.

Závěrečná maturitní práce na téma Pěstování plodové zeleniny – meloun vodní – v klimatických podmínkách Pardubického kraje se zúčastnila soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ). V okresním kole soutěže se dostala na 1. místo, v krajském též na 1. místo a v celostátním kole obsadila 2. místo.

Tímto bych chtěl poděkovat Střední škole zahradnické v Litomyšli, hlavně vedoucímu práce, panu Ing. Ladislavovi Komárkovi a svému konzultantu panu Ing. Alešovi Papáčkovi. Za kontrolu gramatiky a pravopisu v práci patří dík Mgr. Janu Gabrhelovi. Velký dík patří i mé rodině.

Děkuji Ing. Jaroslavovi Rodovi, Csc., za odbornou pomoc při identifikaci chorob melounů a za rady, jak proti těmto chorobám bojovat. Velký dík patří i všem ostatním, kteří mi při tvorbě práce jakkoliv pomohli.

Součástí práce jsou i webové stránky pro pěstitele melounů Ceske-melouny.cz. Obrovský dík tedy patří Janu Kozákovi, který přesně podle mého přání a podle mých představ webové stránky vytvořil. Poděkovat musím i všem uživatelům těchto stránek, kteří se na rozvoji podíleli, především tedy uživatelům Mirek a MZ, kteří web obohatili o spoustu zajímavých fotografií a dalších příspěvků.

Na co by nyní neměl pěstitel melounů zapomenout

Konečně tu máme dlouho očekávané jaro. Přestože podle kalendáře byla ještě zima a konec se dlouho neblížil, většina melounových nadšenců se oteplení nemohla dočkat. Nyní tu máme konečně období, kdy pěstitelé mohou vyset osivo melounů, které se jim zatím podařilo sehnat.

Vodní melouny můžeme vysévat přímo na stanoviště, nebo si můžeme předpěstovat sadbu. Tato plodová zelenina je velmi náročná na teplo. Ke klíčení potřebuje teplotu minimálně 18°C. Optimální teplota je však 25 - 35°C. Při teplotě pod 12°C rostlina zastavuje růst a při teplotě pod 5°C rostlina hyne. To platí po celou dobu vegetace. Pokud se tedy rozhodneme pro přímý výsev, nesmíme s ním začít dříve než v polovině května, kdy už máme jistotu, že nepřijdou noční mrazíky. Přímý výsev se uplatňuje v nejteplejších oblastech republiky.

Jestliže chceme melouny předpěstovat, měli bychom předem rozhodnout, zda se sazenice pokusíme roubovat či nikoliv. Pokud bychom totiž chtěli mít sazenice roubované, museli bychom s výsevem začít už během března. Jestliže se však rozhodneme pro rostliny pravokořenné nemusíme s výsevem příliš spěchat. Sklizeň tím nebude výrazně ovlivněna, proto stačí, když osivo melounů vysejeme během dubna. Obecně se uvádí, že stáří pravokořenných sazenic vodních melounů by nemělo být v době výsadby větší než sedm týdnů. Výhody použití předpěstované sadby spočívá v tom, že pěstitel docílí nižší spotřeby osiva a až o 2 týdny dřívější sklizeň. To je v dnešní době ve velkovýrobě poměrně zásadní, jelikož spotřebitel vyžaduje plody této zeleniny už v prvních letních dnech. Osivo vyséváme do propařené zeminy nebo zahr. substrátu. To je velmi důležité, jinak může dojít k padání klíčních rostlin Zároveň tak zamezíme růstu plevelů jejichž semena se propařováním zničí. Kvalitní zahradnický substrát by semena plevelů obsahovat neměl. Substrát se může koupit již zvlhčený, nebo se musí zvlhčit před výsevem. Záleží na každém, jestli se rozhodne pro výsev do truhlíků, květináčků, sadbovačů nebo ve skleníku či pařeništi do volné půdy. S ohledem na výsev můžeme sadbu přepíchat nebo přesadit. Během doby předpěstování bychom měli dbát na to, aby rostliny netrpěly nedostatkem slunečního záření ani nedostatečným přísunem vody. Od začátku května můžeme začít sadbu otužovat. Otužování je nutné minimálně 5 dní před výsadbou.

Pokud se rozhodneme pro založení porostu melounů s přímého výsevu, neměli bychom s ním příliš pospíchat. Měli bychom počkat do doby, kdy pomine riziko návratu mrazů. Obecně se dá říci, že už v první dekádě května můžeme podle předpovědi počasí usoudit, zda můžeme s výsevem začít. Riziko, že nám rostliny zmrznou, můžeme odstranit tím, že s výsevem počkáme až do 15. května. Malopěstitelé se nemusí bát rostliny vysévat i na přelomu května a června, ve velkovýrobě se však pěstitelé musí snažit, aby sklizeň byla co nejdříve. Melouny se většinou vysévají ručně, použít se však dají i secí stroje. Po výsevu je důležité pole zalít, nebo alespoň zeminu utužit, aby semeno dříve vyklíčilo. Při přímém výsevu však dochází k poměrně velkým ztrátám, proto se od něho postupně ustupuje. Důvodem je stále vyšší cena osiva.

Co už máme mít letos hotovo

  1. Zrytí nebo zorání pozemku
  1. Výběr vhodné odrůdy

© 2023 Václav Kozák (O autorovi)